back to main catalogue


"qua bê'n núóc xúa"

Sue Hajdu (Australia), Dinh Q. Le (Vietnam/USA)

installation
Collected photographs and domestic objects explore memory and war, expressing the artists' love and perception of Vietnam and its people through the use of ordinary materials from daily life.
"Through our works, we hope viewers will be able to see and feel their life and love accompanied by the successes and failures of the past, making them grieve over what is far off.
" - Dinh Q. Le


Sebrané fotografie a domácké předměty prozkoumávají pamět´ a válku, vyjadřují umělcovu lásku a pohled na Vietnam a jeho obyvatele, tak jak je vnímá přes běžné materiály z denního života.
"Doufáme, že prostřednictvím naší práce budou pozorovatelé schopni pocítit život a lásku doprovázenou úspěchy i neúspěchy z minulosti, a že budou schopni smutnit nad tím, co už je dlouho pryč."  
-  Dinh Q. Le