back to main catalogue


"Broken Down"

Matt Warren (Australia), Beth Lisick (USA), Eli Crews (USA)

video, audio, live performance
Altering memory and random thoughts. The effect of time on one's perception of past details. Lapses in linearity, gaps in information. Missing data; alternative truths. The collective residue of transient psyche. TV motel, North Platte, Nebraska, 1975.

Zaměňování paměti náhodnými myšlenkami. Vliv času na vnímání detailů z minulosti. Selhání lineárnosti, mezery v informaci. Chybějící data; alternativní pravdy. Kolektivní pozůstatky pomíjející psýché. TV motel, North Platte, Nebraska, 1975.