back to main catalogue


"Total Recall Challenge"

CESTA staff and festival visitors

interactive audience-dependent installation/exhibition
Come test your memory, and leave your mark.

Přijd´te si vyzkoušet vaši pamět´ a zanechte po sobě stopu.

List the ten most memorable events in history
Vyjmenujte deset nejpamětihodnějších událostí v historii

Write synonyms for the word "memory" (in any language)
Napište synonyma pro slovo "pamět" (v jakémkoli jazyce)

What are the three most significant LP recordings of the 20th century?
Vyjmenujte tři nejvýznamější LP nahrávky dvacátého století

Name a monument, which has changed, been destroyed or moved
Napište monument, který byl pozměněn, zničen nebo prešunut

Draw a map of a Tábor street and its contents
Nakreslete mapku táborské ulice a co v ní je

Which city has changed its name and what is/are the former name/names?
Jaké město změnilo svoje jméno a jak se jmenovalo předtím?

Name a country, which no longer exists
Napište zemi, která už neexistuje

Name a memory from the following dates:
Napište, co vám zůstalo v paměti od těchto dvou dat:
1965 or/nebo August 21

Draw from memory the map of your home country or the country in which you live
Vzpomeňte si, jak vypadá mapa vaší rodné země nebo země, ve které žijete