back to main catalogue


"Dualities: Duality and the Space In Between"


Eleanor Dubinsky (USA), CZAK [Corina Illes, Zacsek Irsai, Angela Kalló, Koncz Árpád] (Romania)

site-specific installation with video and sound
"This installation navigates the creative process as a war in my head. The words, sounds and images represent the constant back and forth between the internal and the external, subjective and objective, private and public, freedom and containment. Ultimately, all of this thinking becomes white noise in my head.
I invite you into this house of white noise as another voice in this process. Please feel free to contribute your own words, phrases and ideas and to rearrange the cards as you like. Pens and cards are provided inside the house.
This piece is dedicated to the memory of Sova and Igor."  - 
Eleanor Dubinsky


"Tato instalace nás provede tvořivým procesem, jako je válka v mojí hlavě. Slova, zvuky a obrazy představují neustálý pohyb tam a zpátky, zevnitř a zvenku, subjektivní i objektivní, osobní i veřejný, svobodu a sílu. Nakonec všechno tohle přemýšlení se stane bílým zvukem v mojí hlavě. Jako další hlas tohoto procesu vás zvu do domu bílého zvuku. Přispějte prosím vašimi vlastními slovy, frázemi a nápady a přerovnejte karty tak, jak chcete. Propisky a karty najdete uvnitř domu.
Toto představení je věnováno vzpomínce Sova a Igorovi."  - 
Eleanor Dubinsky