back to main catalogue


"Slow Erosion"


Nicholas Magner (Ireland), Josephine Spak (Austria)

black and white photographs
We wear our memory on the outside. Lines of impermanent change that through repetition are made permanent. Our skin becomes a tattoo, a record, this deep cut erosion of the every day kind.

Svou pamět´ nosíme na povrchu. Řady změn, které netrvají, ale opakováním se stávají trvalými. Naše kůže se stává tetováním, záznamem tohoto hlubokého řezu eroze každodennosti.