back to main catalogue


"Female Files"
(or Why Feeling So Good About Words?)

Sonja Lebos (Croatia) with special thanks to Tomoko Kodaka

video, writing, live performance
Generating words, dipping deeply back in the cranium, using as many languages and the transcriptions possible not just in order to recall the history of self, but also to juxtapose the nature of the body to the nature of the mind. Up close and personal, safe in mixed languages' patterns and media crossovers.

Tvoření slov, noření se hluboko do zadní části lebky, využití nejvíce možných jazyků a prepisů nejenom za účelem vyvolání historie jako takové, ale také za účelem vystavení povahy těla a povahy mysli vedle sebe. Blízko a osobně, bezpečně ve smíšených tvarech jazyků a napříč médii.