back to main catalogue


"Gestures of Memory"

Clare Charnley (UK), Elisabeth Moll (Germany), Dominic Gagnon (Canada)

performance
She describes my past. I watch. He hesitates. She described his hesitation. When the camera was recording he was trying to find the words. We watch in silence. You watch, too - we all do. On the monitor she is completely still. He describes it in his own language. He described it with difficulty. She speaks of now and it's already the past.

Ona popisuje mou minulost. Já sleduji. On váhá. Ona popisuje jeho rozpaky. Zatímco kamera natáčela, on se pokoušel najít slova. Sledujeme za ticha. Ty taky sleduješ - my všichni sledujeme. Ona, na monitoru, je úplně nehybná. On to popisuje v jeho vlastním jazyce. Popsal to s potížemi. Ona mluví o přítomnosti a přitom je to už minulost.