back to main catalogue


"The imprint of memory"


Tomoko Kodaka (Japan), Tara Flandreau (USA), Nicholas Magner (Ireland)

photography, weaving, performance, music
Life makes its marks upon us; we preserve its memory not only in our minds and hearts, but in our bodies. Life leaves its imprints within us and upon us. This collaboration explores and illuminates the nature of these imprints of memory. Every artist makes his/her own personal marks, creates his/her own visual imprints, composes or performs sounds which leave their scars upon the air. These observations are recorded that they may be remembered, again leaving their mark, now imprinted in the mind of the beholder.
An exhibition of photographs and weavings was accompanied by a visual performance piece including improvisations for viola.


Život se na nás podepisuje, pamět´ uchováváme nejen v našich myslích a srdcích, ale i v těle. Život zanechává otisky v nás a na nás. Tato spolupráce prozkoumává a osvěcuje přirozenost těchto otisků paměti. Každý z umělců zanechává osobní stopy, vytváří své vizuální otisky, skládá nebo předvádí zvuky, které ve vzduchu zanechávají jizvy. Tyto postřehy jsou zaznamenány proto, aby mohly být zapamatovány, a zanechaly tak stopu otisklou v paměti diváka.
Výstava fotografií a tkaní byla doprovázena vizuální performancí, jejíž součástí byla improvizovaná hra na violu.