back to main catalogue


"Textures of Memory"

Dominic Gagnon (Canada), Tracy Lisk (USA)

live painting, digital video, live sound performance, digital photography

Using different media, such as painting, stained glass, and TVs, this installation addressed the visual textures of memory. "Textures of Memory" developed as a visual and sound performance over the day.

Tato instalace díky využití různých médií (malba, vitráže, televize) se zabývá vizuálním složením vzpomínky. "Složení vzpomínky" byla vyvíjet jako vizuálně - zvuková performance během dne.