Undercovered logo_notxt
Undercovered festival catalogue

back to menuKlasikhairycenterbore

 photos by Naomi Potter, Martin Varga and Pavel Kouble
'Le Ver de Terre'
Klasikhairycenterbore:
Rhys Turner (AU), Melissa Ramos (AU), Jérôme Porsperger (BE), Crank Sturgeon (US)
Video, installation, sound, performance
Ver de Terre is the French translation for earthworm; a perfect symbol for artists operating in not only an underground scenario, but in keeping with the festival theme, Undercovered. The Ver de Terre is a window into our combined art practices, offering an interactive journey into a collective digestion of micro stories, excerpts, and absurdist reflections which are then revealed through video, sound, installation, and live viewer/performer participation. 


'Le Ver de Terre'
Klasikhairycenterbore:
Rhys Turner (AU). Melissa Ramos (AU), Jérôme Porsperger (BE), Crank Sturgeon (US)
Video, instalace, zvuk, performance
Ver de Terre znamená francouzsky žížala, perfektní symbol nejen pro umělce fungující v undergroundu, ale také korespondující s festivalovým tématem Nedostatku. Ver de Terre je oknem do naší společné umělecké praxe, nabízí interaktivní cestu do společného trávení mikroskopických příběhů, výňatků a absurdních úvah, které jsou odhaleny prostřednictvím videa, zvuku, instalací a živé účasti diváků/performerů