Undercovered logo_notxt
Undercovered festival catalogue

back to menuma'am

 photos by Naomi Potter, Martin Varga and Freja Bäckman
'make it out'
ma'am:
Alicia Grant (CA), Max (US)
image and movement-based performance
Spilling, holding, assembling.  An episodic study of the body and environment as an archive of memory.

'make it out'
ma'am:
Alicia Grant (CA), Max (US)
performance založená na pohybu a obrazech
Přelévání, držení se, shromážďování. Epizodní studie těla a prostředí jako archivu vzpomínek